top of page

Om IoPT Bergen

Hvordan foregår Intensjonsmetoden?

Gjennom Intensjonsmetoden får du som klient mulighet til å løse opp i innviklinger, bearbeide smertefulle erfaringer og komme nærmere ditt potensial. I en resonansprosess står klientens intensjon i fokus. Ved hjelp av representanter (andre deltagere i gruppen eller terapeuten) får klienten mulighet til å se og erfare hva hans/hennes intensjon egentlig betyr, hva som ligger bakenfor den og hvordan dette bakenforliggende (eller ubevisste) har påvirket vedkommendes liv. Når det som skjedde blir representert, kan traumeenergien (energien fra frysstadiet i traumatiseringen) smelte, og ressurser og energi som hittil har vært nødvendig for å beskytte traumet og avspaltingene, kan bli frigitt. Dette gjelder både for traumefølelser som er arvet gjennom tidligere generasjoner, og for dem som er fra klientens egenopplevde krenkelser eller traumer.

Prosessen foregår enten i grupper eller i individuell terapi.

Hva er IoPT?

 

IoPT står for Identitetsorientert Psykotraumeteori og - terapi og har DEG/din identitet i fokus. Ditt mål og din intensjon er utgangspunktet for arbeidet vårt.

 

Intensjonsmetoden er terapibasert på kroppens og psykens visdom. Gjennom Intensjonssetningen oppstår en resonansprosess som gir tilgang til fortrengte følelser og minner, både egenopplevde og slektstilknyttede. Sålenge de er ubevisste, fortsetter de å påvirke oss. Først når vi blir dem bevisst og kan bearbeide dem på en måte som er håndterbar, begripelig og gir mening, kan vi få kontroll over innflytelsen de har på oss.

En traumeterapeut som arbeider med Intensjonssetningen, ser på psyken (sinn + følelser) og kroppen som en helhet og jobber ut ifra prinsippet om at minner er både implisitte (førspråklige eller arvede) og eksplisitte (dem vi husker bevisst). I en resonansprosess får også tidlige minner uten språk mulighet til å uttrykke seg og bli bearbeidet på en trygg og god måte.

"The earlier in life we make traumatising experiences
the deeper and longer lasting are their effects on
our health and illnesses."

 

Prof. Dr. Franz Ruppert

bottom of page