top of page
Forstår dine sår i sjelen
Forstår dine sår i sjelen

- Franz Rupert dokumenterer i denne boken sitt arbeid med flergenerasjonelt traumearbeid. Han beskriver hvordan traumatiske erfaringer og ubearbeidede følelser kan overføres fra generasjon til generasjon. Gjennom bearbeiding blir det mulig å ta styring over eget liv. Boken retter skarp kritikk mot tradisjonell tenkning og fokus på medikamentell behandling. Forfatteren gir også samfunnet ansvar for å bekjempe traumatisering og skape trygge utviklingsrom for barn.

press to zoom
Symbiose og autonomi
Symbiose og autonomi

- Boken handler kort fortalt om følger av at symbiotiske behov som kjærlighet, trygghet, å være ønsket, god hudkontakt, å bli sett, hørt og forstått blir forstyrret eller ikke møtt. Og om hvorfor ikke alle foreldre klarer dekke disse grunnleggende og livsviktige behovene hos sine barn, og hva som kan gjøres, av foreldre, terapeuter og hjelpeapparatet.

press to zoom
Kropp og psyke
Kropp og psyke

- Snart kommer den nyeste boken til Franz Ruppert som omtaler hvordan traumer påvirker kropp og psyken, hvordan dette henger tett sammen og han undersøker hvordan traumer fører til sykdommer i kroppen. Boken kommer snart ut på tysk og skal i løpet av høsten oversettes til det norske markedet.

press to zoom
Forstår dine sår i sjelen
Forstår dine sår i sjelen

- Franz Rupert dokumenterer i denne boken sitt arbeid med flergenerasjonelt traumearbeid. Han beskriver hvordan traumatiske erfaringer og ubearbeidede følelser kan overføres fra generasjon til generasjon. Gjennom bearbeiding blir det mulig å ta styring over eget liv. Boken retter skarp kritikk mot tradisjonell tenkning og fokus på medikamentell behandling. Forfatteren gir også samfunnet ansvar for å bekjempe traumatisering og skape trygge utviklingsrom for barn.

press to zoom
1/7
bottom of page