top of page

PTSD kan øke risiko for autoimmune sykdommer

February 25, 2019

Mer og mer forskning blir gjort i sammenheng med autoimmune sykdommer og en mulig sammenheng med traumatiske erfaringer man har gjort i sitt liv og som fører til at man lider en posttraumatisk stresslidelse. Uavhengig av om man er diagnostisert eller ikke - erfaringene våre og hvordan vi klarte å forvalte dem, ha en effekt på livet vårt og jo mer negativ stress vi har erfart og hvor mer vi har måttet tilpasse oss omstendighetene gjennom livet, dess større risiko er det for sykdom.

Les også:

Gabor Mate: Når kroppen sier nei

Franz Ruppert: Min kropp, mitt traume, mitt Jeg

Når mor er fraværende

September 14, 2018

Om moren din av en eller annen grunn er fraværende mesteparten av tiden, kan det oppleves som et sår i hjertet ditt. Dette vil aldri helbredes. Hvis moren din er helt fraværende, vil den følelsesmessige skaden være så alvorlig at den vil gi deg forferdelige konsekvenser. Dette spesielt om det er i de første seks årene av livet ditt.

Vi må orke å snakke om overgrep

March 31, 2017

Fortsatt er det vanskelig å fortelle om utfordringer med egne barn på hjemmebane, og det er tabu å kommentere andre voksnes relasjon til sine barn. Kritikk av forholdet vårt til våre egne barn gjør oss voksne ekstremt sårbare. Men vi må tørre å være sårbare for de minstes skyld.

Psykiske traumer kan gjøre deg fysisk syk

March 07, 2017

Fint at det også forskes i Norge på dette temaet! Det er viktig å ta konsekvense av traumatisering på alvor. 

Depresjon, angst, spenneninger i kroppen, hormonforstyrrelser, ADHD, rusmisbruk, ... det finnes mange symptomer som har traumer som årsak. 
Sliter du med en eller flere ting? Da er det viktig å ta tak i det og bearbeide det som ligger bak for å få et liv bortenfor både fysiske og psykiske plager. Det er aldri for seint. 

Mother’s Personality Can Affect Child’s Mental Health

June 05, 2017

Ifølge forskere er barn av mødre med dysfunksjonelle personlighetstrekk utsatt for økt risiko for å utvikle psykiske problemer og atferdsvansker senere i livet. 

Dette observerer vi i nesten hver eneste terapitime! Mor og andre tilknytningspersoner er avgjørende for barnet psykiske, og dermed fysiske, helse.

The courage of parenting with a history of trauma

March 29, 2017

This is for all of you who had to do whatever you needed to do to survive and now you are out on the other side. You made it with a lot of grit and effort. Your life is calm. It is good. And you are working hard as a parent to raise your children, whether they are toddlers, teens or young adults.

Om å snakke om vold

March 28, 2017

Vi må tørre å snakke om vold, det er dessverre vanligere enn vi ønsker å tro. "vanskelige barn" oppstår ikke ut av det blå, det er en grunn for hvorfor de er sånn de er. Veldig ofte er det vonde erfaringer som ligger bak en slik atferd.

Omsorgssvikt endrer barns hjerne

March 12, 2017

En kort og god artikkel om hvor viktig det er at voksne er der for barna UANSETT hvor "vanskelige" de er!!!

Voksne må tåle barnas følelser og ikke avstraffe dem med f.eks. avvisning. 
Klarer du ikke å stå i det, er det mest sannsynlig noe i deg som blir trigget fra din barndom. Vi er nødt til å bli trygge voksne for at barna våre kan vokse opp i trygghet <3

"Får barnet trøst og trygghet er det en sterk drivkraft for hjernens utvikling."

Trauma of identity and unwanted child

February 24, 2017

En interessant bloartikkel av mine kollega Vivian Broughton om Identitetstraumer og om at identiteten vår starter ved allerede ved unnfangelsen og ikke med fødselen som de fleste mener. 

Identiteten vår er ALLE våre livserfaringer, og livet vårt starter 9 måneder før vi blir født.

Please reload

bottom of page