top of page

Om meg

Sommeren 2014 tok min vei en ny retning, jeg begynte å studere igjen, denne gangen på Institutt for Traumearbeid AS hos Marta Thorsheim. I Tyskland hadde jeg allerede blitt veldig godt kjent med familiekonstellasjoner (etter Bernd Hellinger). Min egen indre utvikling med selve metoden begynte høsten 2004. I løpet av mange år fikk jeg flere ganger bekreftet hvor kraftfullt og befriende det er å tørre å se seg selv og andre som den vi er, å legge fra seg falske forventninger og forhåpninger.

Utdannelsen min på Institutt for Traumearbeid begynte så i September 2014 - et nytt steg dypere i mitt indre, en ny sfære hvor jeg skulle bli kjent med meg selv på et nytt nivå. Utdannelsen har vært en lærerik, vidunderlig, spennende, skremmende og svært klargjørende reise.

 

Selv om den offisielle delen av utdannelsen er ferdig, betyr dette ikke at reisen min er over. I juni 2016 etablerte jeg IoPT Bergen og i møte med andre, i veiledning, i terapisetting og i det daglige livet skal menneskene vise meg hvem jeg er, hvor mine grenser og hva mine "svake" og mine sterke sider er.

Jeg er glad for at vi kan møtes, se hverandre i øynene, hjelpe hverandre i vår utvikling - for den er alltid gjensidig - uansett hvilken "rolle" en har.

Jeg ønsker alle

varmt velkommen

som vil ta

det modige skrittet

nærmere seg selv.

Hva betyr traumearbeid for meg personlig?

Traumearbeid betyr for meg altså å møte meg selv, å bli kjent med meg og mine behov, mine relasjonsmønstre, rett og slett å bli bevisst min psykiske grunnstruktur, nemlig slik at jeg er i stand til å erkjenne dem også i mitt daglige liv. At jeg legger merke til mine overlevelsesmekanismer, at jeg prøver å forstå dem i stedet for å snakke dem ned.

Det aktiveres mange mekanismer for å unngå kontakt med og å kjenne på de bakenforliggende følelsene som f.eks. angst, redsel, sorg, sinne, sårbarhet, lengsel eller skam.

De fleste av disse følelsene var på et tidspunkt eller i en periode i vår utvikling ikke ønsket, ikke tillatt eller vår(e) tilknytningsperson(er) var ikke i stand til å tåle dem – følelsene våre kunne ikke bli rommet. 

Ved hjelp av identitetsorientert psykotraumeterapi kan jeg igjen komme i kontakt med følelsene til den lille jenten i meg som jeg måtte spalte av for å overleve. Jeg lærer mer og mer å ha medfølelse for meg igjen, å kjenne etter hvordan det var for meg som barn og å få en forståelse for hvorfor jeg noen gang reagerer og handler slik jeg gjør.

Mitt personlige mål med traumearbeid er å kunne bygge opp sunne, konstruktive relasjoner og i konfliktsituasjoner å kunne reagere åpent og med den situasjonens tilsvarende emosjoner. Dessuten går traumearbeid ut på å belyse og bearbeide erfaringer en gjorde tidligere i livet for så å sette fri energien som er «fanget» der og for å ha igjen 100 % kapasitet til rådighet i sitt nåværende, voksne liv.

- Bianca Rønsen

bottom of page