Dag med identitetskonstellasjoner - IoPT

På denne dagen vil du få muligheten til å bedre bli kjent med deg selv. Du får dype innblikk i din egen psyke, men også i den til dine medmennesker.
I en trygg gruppe har du på denne dagen muligheten til å bearbeide dine sår i sjelen, dine vonde erfaringer og/eller dine utfordringer du møter i det daglige livet.

        Er det nære relasjoner du ønsker å forbedre?

        Er det jobbsituasjonen som gir deg utfordringer?

        Eller prøver kroppen å fortelle deg noe du ikke forstår?

IoPT gir deg muligheten til å bearbeide og forandre det du ønsker og trenger. Med DIN INTENSJON kommer vi nærmere din indre struktur, dine overlevelsesdeler, dine traumatiserte deler og også. dine sunne deler. Alle sammen gjør deg til den unike personen du er!

Her kan du ta hånd om deg selv - med forståelse og medfølelse nærmer vi oss oss selv for å kunne ha en varm og god relasjon til oss (og til andre).

 

Dato: ta kontakt med Roar for nærmere informasjon


E-post: roar@iopt-bergen.no
Tel. 98 44 40 04

Roar og Bianca ønsker DEG varmt velkommen