Jun 05, 2020

Dag med identitetskonstellasjoner

På denne dagen får du mulighet til å utforske din egen intensjon, og dermed de opplevelsene som preger deg. Du får sett på problemene dine, på følelser du har og på kroppens reaksjoner på tidligere opplevelser enten de er egenopplevde eller overtatte. Formålet er at du skal finne nok støtte i deg selv til å ta steget ut av det som binder deg i dag, slik at prosessen som leder deg til ditt sanne jeg, og lar deg ta i bruk din sunne, frie vilje, kommer i gang.

Sep 01, 2020

GRATIS Åpen kveld

På våre månedlige åpne kvelder kan du uforpliktet bli kjent med oss og Identitetsorientert Psykotraumeterapi, kort IoPT Bergen. Du får innblikk i teorien og metoden vi jobber med for å komme i kontakt med våre fortrengte, glemte eller ignorerte deler som strever hardt for å bli sett. 

Du lærer om sammenvevningen av kropp, sinn og følelser. og hvordan egne livserfaringer og de vi er innvevd i på tvers av generasjonene, påvirker oss og hvordan vi kan identifisere og bearbeide livserfaringene som har satt seg i kropp og sinn.

Plassene er begrenset. Vennligst meld deg på.

Sep 04, 2019

kontinuitet og i ditt tempo

IoPT i fast gruppe

En liten trygg gruppe der du kan bli kjent med deg selv, utforske dine mønstre, undersøke og bearbeide dine utfordringer i livet. IoPT og intensjonsmetoden kan hjelpe deg med å løse opp i gamle mønstre og å få en bedre, sunnere relasjoner til deg selv - og deretter til andre. 

Gruppen møtes regelmessig etter deltakernes behov og muligheter. Er du interessert? Gi oss en lyd!

Please reload